Laadpalen en zonnepanelen

 

Wat zijn zonnepanelen?

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van "duurzame energie". Het op deze wijze opvangen en omzetten van zonne-energie wordt kortweg zon-PV genoemd (PV van photovoltaic cell).

Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector. Deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water. In de praktijk werkt men meestal met standaardpanelen van bijvoorbeeld 60 vierkante zonnecellen van elk 156 mm zijde, wat overeenkomt met een afmeting van het paneel van ongeveer 1,6 m². De zonnecellen worden met elkaar verbonden in fotovoltaïsche panelen of pv-modules. Het fotovoltaïsche systeem bestaat uit:

  • - zonnepanelen
  • - een aangepaste draagstructuur

zonnepaneel

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneel zet opgevangen zonlicht om in bruikbare elektriciteit. Voor deze omzetting wordt een omvormer gebruikt.
De samenstelling van een volledige fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) bestaat uit de zonnepanelen zelf, de draagstructuur om de panelen op het dak te monteren, bekabeling en kabelgoten, en ten minste één omvormer die de opgewekte zonne-energie/gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Deze wisselstroom wordt dan op uw lokaal netwerk gebruikt voor allerhande elektrische toestellen. De overtollige stroom wordt naar het publiek netwerk gestuurd.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

De hoeveelheid zonnepanelen is afhankelijk van uw jaarlijks energieverbruik. Panelen hebben een gemiddeld rendement van 85%. Dit betekent dat de totale capaciteit van de zonnepanelen installatie 15-20% hoger moet zijn dan het energieverbruik op jaarbasis. Hetgeen u dan te weinig aan stroom opwekt met de installatie wordt aangevuld met gewone stroom van uw energieleverancier. Produceert u daarentegen teveel groene stroom dan zal u dankzij een terugdraaiende teller besparen op uw energiefactuur.

Hou er zeker rekening mee dat u voor de elektriciteit die u ‘teveel’ produceert geen vergoeding ontvangt. Als u meer produceert dan u effectief verbruikt, zal uw factuur worden opgemaakt alsof er niets werd verbruikt. Uw meterstand bij het moment van de opname is dan het nieuwe startpunt. Met deze meteropname zal uw meterstand een jaar later vergeleken worden.

foto zonnepanelen

 

Het gedeelte voor laadpalen wordt later gepubliceerd.